In trang

Thiết bị phân tích PGNAA CBX
Cập nhật lúc : 09:53 25/02/2019

nhu cầu phân tích thời gian thực để các nhà máy có phương án hiệu chỉnh phối liệu một cách chuẩn xác, giúp cho dây chuyền sản xuất xi măng hoạt động ổn định đang là nhu cầu rất lớn. Chúng tôi xin giới thiệu thiết bị phân tích PGNAA CBX của Hãng Thermo Fisher do Công ty Cổ phần Nông Nghiệp T&H (web site: http://th-jsc.com.vn) làm đại điện tại Việt Nam