lukscementhue@gmail.com (0234) 3557 012
 » Sản phẩm » PC 40

PC 40

Xi măng pooclăng. Nhãn hiệu KIM ĐỈNH, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7024 : 2013.

Sử dụng cho các công trình có nhu cầu đặc biệt:

  • Công trình đường bộ, (hầm, cầu, kênh, mương....).
  • Bê tông mác lớn hơn 300-500.
  • Bê tông dự ứng lực cho cầu, đường, cọc ly tâm.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ  

P. PHÁP THỬ

YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG

XI MĂNG KIM ĐỈNH

Cường độ chịu nén 3 ngày

MPa

TCVN 6016:2011

≥ 21.0

35.0 ± 1

Cường độ chịu nén 28 ngày

≥ 40.0

50.0 ± 1

Độ mịn Sót sàng 0.09 mm

mm

TCVN 4030:2003

≤ 10

1.0 ± 0.5

Độ mịnBlaine

cm2/g

³ 2800

3200 ± 100

Thời gian Bắt đầu đông

min

TCVN 6017:2015

≥ 45

120 ± 10

Thời gian Kết thúc đông kết

≤ 375

160 ± 10

Độ ổn định thể tích

mm

TCVN 6017:2015

≤ 10

1.5 ± 1

Hàm lượng SO3 

%

TCVN 141:2008

£ 3.5

2.2 ± 0.5

Hàm lượng MgO

%

£ 6.0

2.2 ± 0.5

Hàm lượng cặn không tan

%

£ 1.5

           1.0 ± 0.5

Hàm lượng mất khi nung

%

£ 3.0

2.0 ± 0.5