lukscementhue@gmail.com (0234) 3557 012
Sự hình thành và phát triển.

Sản phẩm của công ty gồm các chủng loại: - Clinker: có các chủng loại CPC 50, CHSR 40; - Xi măng có các chủng loại với nhãn hiệu Kim Đỉnh: xi măng Pooc lăng, xi măng Pooc lăng hỗn hợp và xi măng Pooc lăng bền sunphat. Công ty áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong quá trình sản xuất và cung ứng sản phẩm, được các tổ chức thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận: - Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm: ISO 9001 : 2015. - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp: OHSAS 18001 ...

Sản phẩm

Với hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và công nghệ sản xuất tiên tiến, công ty chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm có chất lượng phù hợp với yêu cầu kĩ thuật và ổn định, giá cả phù hợp và giao hàng đúng tiến độ cho công trình.

Dự án