lukscementhue@gmail.com (0234) 3557 012

PC HSR 40 (TYPE V)

Xi măng pooclăng bền sun phát cao. Nhãn hiệu KIM ĐỈNH, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6067 : 2018 và ASTM C150 (TYPE V).

Sử dụng cho các công trình có nhu cầu đặc biệt:

  • Trong các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của các công trình ở môi trường xâm thực sunfat hoặc tiếp xúc với nước biển, nước lợ.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ  

P. PHÁP THỬ

YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG

XI MĂNG KIM ĐỈNH

Cường độ chịu nén 3 ngày

MPa

TCVN 6016:2011

≥16.0

35.0 ± 1

Cường độ chịu nén 28 ngày

≥ 40.0

50.0 ± 1

Độ mịn Sót sàng 0.09 mm

%

TCVN 4030:2003

≤ 10

1.0 ± 0.5

Độ mịnBlaine

cm2/g

³ 3000

3200 ± 100

Thời gian Bắt đầu đông

min

TCVN 6017:2015

≥ 45

120 ±10

Thời gian Kết thúc đông kết

≤ 375

160 ± 10

Độ ổn định thể tích

mm

TCVN 6017:2015

≤ 10

1.5 ± 1

Hàm lượng SO3 

%

TCVN 141:2008

£  2.3

1.8 ± 0.3

Hàm lượng MgO

%

£ 5.0

2.2 ± 0.5

Hàm lượng cặn không tan

%

£ 0.75

0.5 ± 0.2

Hàm lượng mất khi nung

%

£ 3.0

2.0 ± 0.5

Hàm lượng C3A

%

TCVN 6067:2018

£ 5.0

2.2 ± 0.5

Hàm lượng tổng ( C4AF + 2 C3A )

%

£ 25

20 ± 0.3