lukscementhue@gmail.com (0234) 3557 012
 » Sản phẩm » PCB 40

PCB 40

PCB 40

Xi măng pooclăng hỗn hợp PCB 40. Nhãn hiệu KIM ĐỈNH, phù hợp tiêu chuẩn TCVN  6260:2009.

Sử dụng cho các công trình có nhu cầu đặc biệt:

  • Sử dụng cho các công trình dân dụng.
  • Bê tông mác 300-400.

 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ  

P. PHÁP THỬ

YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG

XI MĂNG KIM ĐỈNH

DÂN DỤNG

CÔNG NGHIÊP

 Cường độ chịu nén 3 ngày

MPa

TCVN 6016:2011

≥ 18.0

33.0 ± 1

35.0 ± 1

 Cường độ chịu nén 28 ngày

≥ 40.0

44.0 ± 1

52.0 ± 1

 Độ mịn Sót sàng 0.09 mm

%

TCVN 4030:2003

≤ 10

1.0 ± 0.5

 Độ mịnBlaine

cm2/g

³ 2800

3400 ± 100

3600 ± 100

 Thời gian Bắt đầu đông

min

TCVN 6017:2015

≥ 45

130 ± 15

 Thời gian Kết thúc đông kết

 

≤ 420

160 ± 15

 Độ ổn định thể tích

mm

      TCVN 6017:2015

≤ 10

2.0 ± 1

 Hàm lượng SO3 

%

TCVN 141:2008

£ 3.5

2.3 ± 0.5