lukscementhue@gmail.com (0234) 3557 012
 » Sản phẩm » PCB 30

PCB 30

PCB 30

Xi măng pooclăng hỗn hợp PCB 30. Nhãn hiệu KIM ĐỈNH, phù hợp tiêu chuẩn TCVN  6260:2009

Sử dụng cho các công trình có nhu cầu đặc biệt:

  • Sử dụng cho các công trình dân dụng.
  • Bê tông mác M30.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ  

P. PHÁP THỬ

YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG

XI MĂNG KIM ĐỈNH

Cường độ chịu nén 3 ngày

MPa

TCVN 6016:2011

≥ 14.0

23.0 ± 1

Cường độ chịu nén 28 ngày

≥ 30.0

35.0 ± 1

Độ mịn Sót sàng 0.09 mm

%

TCVN 4030:2003

≤ 10

2.0 ± 1

Độ mịnBlaine

cm2/g

³ 2800

3500 ± 100

Thời gian Bắt đầu đông

min

TCVN 6017:2015

≥ 45

140 ± 5

Thời gian Kết thúc đông kết

 

≤ 420

175 ± 5

Độ ổn định thể tích

mm

TCVN 6017:2015

≤ 10

1.5 ± 1

Hàm lượng SO3 

%

TCVN 141:2008

£ 3.5

2.2 ± 0.5