lukscementhue@gmail.com (0234) 3557 012

Tin tức ngành xi măng

Cải cách thể chế, chính sách về lĩnh vực VLXD đạt hiệu quả tích cực Năm 2018 được đánh giá là năm thị trường vật liệu xây dựng phát triển ổn định, bền vững mà một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công này là do công tác cải cách thể chế, chính sách về lĩnh vực này đã được đẩy mạnh và hoàn thiện hơn ...

Xem chi tiết