lukscementhue@gmail.com (0234) 3557 012
 » Sản phẩm » PC 50

PC 50

PC 50

Xi măng pooclăng. Nhãn hiệu KIM ĐỈNH, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 2682 : 2009.

Sử dụng cho các công trình có nhu cầu đặc biệt:

  • Công trình đường bộ, (hầm, cầu, kênh, mương....).
  • Bê tông mác lớn hơn 300-500.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ  

P. PHÁP THỬ

YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG

XI MĂNG KIM ĐỈNH

Cường độ chịu nén 3 ngày

MPa

TCVN 6016:2011

≥25.0

35.0 ± 1

Cường độ chịu nén 28 ngày

≥ 50.0

55.0 ± 1

Độ mịn Sót sàng 0.09 mm

%

TCVN 4030:2003

≤ 10

1.0 ± 0.5

Độ mịnBlaine

cm2/g

³ 2800

3300 ± 100

Thời gian Bắt đầu đông

min

TCVN 6017:2015

≥ 45

120 ± 10

Thời gian Kết thúc đông kết

 

≤ 375

160 ± 10

Độ ổn định thể tích

mm

TCVN 6017:2015

≤ 10

1.5 ± 1

Hàm lượng SO3 

%

TCVN 141:2008

£ 3.5

2.2 ± 0.5

Hàm lượng MgO

%

£ 6.0

2.2 ± 0.5

Hàm lượng cặn không tan

%

£ 1.5

           1.0 ± 0.5

Hàm lượng mất khi nung

%

£ 3.0

2.0 ± 0.5